010 264 06 40    info@dlep.nl
“Alleen in helder
water zie je diepte.”

Hypotheken

De Leeuw & Paludanus Filosofie

De essentie van onze formule is kwalitatief hoogwaardige advisering en betrouwbaarheid van de adviseur. Als klant krijgt u maatwerk in heldere en begrijpelijke taal, zodat u precies weet waar u aan toe bent.

Werkwijze

Bij De Leeuw & Paludanus Financieel Advies beginnen wij met een analyse van uw financiële positie, uw wensen en risicobereidheid.

Dat doen we als volgt:

 • Inventarisatie van uw financiële positie aan de hand van uw inkomsten, bezittingen en schulden;
 • Bepalen van het doel van het advies en uw prioriteiten;
 • Berekenen van uw woonbudget: met welke andere (vaste) kosten heeft u, naast de woonkosten, rekening te houden;
 • Beoordeling van uw behoefte aan zekerheid en risicobereidheid;
 • Welke financiële risico’s loopt u nu en welke hiervan zijn reeds verzekerd?

De financiële gevolgen van de volgende risico’s worden voor u inzichtelijk gemaakt;

 • Overlijden en Ouderdom (pensioen);
 • Arbeidsongeschiktheid en Werkloosheid;
 • Fiscale ontwikkeling hypotheek  (i.v.m. beperking renteaftrek na maximaal 30 jaar);


Uw situatie, financiële risico’s en wensen verwerken wij in een persoonlijk klantprofiel dat als uitgangspunt zal dienen voor het door ons te geven financieel advies. Aan de hand van uw klantprofiel met daarin uw wensen, doelstellingen en prioriteiten maken wij mede aan de hand van uw persoonlijke documenten een analyse van uw huidige situatie. Zo krijgt u een goed beeld hoe u er (momenteel) voorstaat.

Onze analyse geeft u een heldere kijk en inzicht op de o.a. volgende vragen:

 • kan ik stoppen met werken op de gewenste (pensioen)leeftijd?
 • kan ik mijn lasten nog goed betalen mocht ik onverwachts werkeloos of arbeidsongeschikt worden?
 • hoe gaat mijn vermogen zich ontwikkelen?
 • Kunnen mijn partner en eventueel kinderen nog in de woning blijven wonen mocht ik onverhoopt overlijden?

Uit onze financiële analyse kunt u heldere conclusies te trekken.

Mocht u zelf al een voorzichtige berekening willen maken dan verwijzen wij u naar onze vrijblijvende online hypotheek offerte ook kunt u via onze website de actuele en historische rente verwachting bekijken.

Wat is uw maximale hypotheek?
De basis van de hypotheek
Introductie onderwerp
 • Een hypotheek nodig?
 • Hoe gaan onze video's jou helpen?
 • Hoe gaat onze hulp jou helpen?
Acadia