010 264 06 40    info@dlep.nl
“Alleen in helder
water zie je diepte.”

Lineaire hypotheek

Lineaire hypotheken horen samen met de annuïteitenhypotheken tot de klassieke hypotheken.

Maandelijks een bedrag aflossen.

Bij een lineaire hypotheek los je maandelijks een bedrag af. Je bent ook maandelijks rente verschuldigd over de restantschuld. In het begin van je lening zullen je maandelijkse hypotheeklasten dan ook het hoogst zijn, omdat je vanaf aanvang lineair aflost maar ook omdat het renteaandeel in de beginfase het hoogst is. Gedurende de looptijd worden de hypotheeklasten steeds lager. Je schuld neemt immers af en dus hoef je ook minder rente te betalen. Het gevolg is wel, dat ook je fiscale voordeel steeds kleiner wordt.

Kenmerken van een lineaire hypotheek:

  • Een vaste einddatum.
  • Tijdens de looptijd wordt periodiek afgelost.
  • Je bent er zeker van dat de schuld vermindert (volledige aflossing schuld op de einddatum).
  • Deze hypotheekvorm is fiscaal minder gunstig.
Ook profiteren van een lagere rente?
Acadia