010 264 06 40    info@dlep.nl
“Alleen in helder
water zie je diepte.”

Pensioenplanning

Ook geen idee hoe uw totale pensioen er voor staat?
Meestal gebeurt het wanneer mensen de leeftijd van vijftig zijn gepasseerd. Het zal toch allemaal wel goed zitten? U verheugt zich op een goed pensioen.

Wie duidelijkheid wil hebben over de status van zijn pensioensituatie en wil weten met welk inkomen bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd gerekend kan worden, kan een pensioenplanning laten uitvoeren die bestaat uit:

  • Inventarisatie van alle in de loop der jaren getroffen voorzieningen en de opbrengstverwachtingen daarvan.
  • Toetsing bestaande pensioenvoorzieningen en bespreken wettelijke mogelijkheden
  • Presenteren van uw totaal te verwachten pensioeninkomen
  • Een objectief advies voor eventuele verbeteringen met aandacht voor de financiële zekerheden bij onverhoopt overlijden.
Pensioen
Hoeveel pensioen heb ik nodig?
  • Als je met pensioen gaat.
  • Hoeveel geld heb je dan eigenlijk nodig?
  • Blijf je een beetje werken?
  • Of zorg je ervoor dat je lasten lager zijn?
  • Dan hoef je nu minder opzij te zetten.
Acadia